در بهشت

آخرین ارسالی های انجمن

  • نویسنده :
  • بازدید : 53 مشاهده

رابطه بین زندگی کاری و زندگی خانوادگی

رابطه ی بین خانواده کار ویک فرایند تکاملی تدریجی را در خود دارد این فرایند تکاملی ، از استقلال کار و خانواده شروع شده وبه تعامل کار و خانواده می انجامد . نها یتا ممکن است این فرایند به تقابل بین کار وخانواده منجر می شود .تنش بین توجه به نقش خانوادگی خود ونقش اجتماعی در این فرایند متعکس می شود . بازتاب مسائل خانواده گی وکاری رامی توان به شیوه های گوناگون در مسائل مرزی خانواده وکار مشاهده کرد . 

ادامه مطلب