در بهشت

آخرین ارسالی های انجمن

  • نویسنده :
  • بازدید : 51 مشاهده

 زنا چیست و از لحاظ دین و قانون چه حکمی دارد

 

 

تعریف زنا چیست؟

 

زنا در لغت نامه دهخدا به لغت حجاز مجامعت با زن بطور حرامی و در فرهنگ عميد هم بستر شدن مرد و زن به طور نامشروع.شهيد اول در كتاب لمعه دمشقيه زنا را چنين تعرفی كرده است : مرد عاقل و بالغ از روی علم و اختيار به اندازه سر آلت تناسلی خود را به اندازه فرج زنی كه بر او حرام است نمايد، بدون آنكه عقد نكاح و يا ملكيت و وطی به شبهه در ميان باشد.زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.

 

 

انواع زنا:

 

زنای به عنف

 

نوع دیگر از انواع زنا، زنای به عنف به معنای زنایی است که به صورت اجباری صورت گرفته است و یکی از دو طرف راضی به زنا نیست؛ مثل زمانی که مردی به زور به زنی تجاوز می کند و یا اینکه بعد از تهدید زن را وادار به رابطه جنسی کنند حتی اگر زن تسلیم شود باز هم زنا رخ می دهد.

 

زنا با محارم نَسَبی

 

اولین مورد از انواع زنا که با توجه به تعریف این جرم می توان به آن رسید، زنا با هم خون یا زنای نسبی است.محرم نسبی یعنی کسی که هم خون و محرم ماست مثل برادر، خواهر، مادر، پدربزرگ، دایی، عمه، عمو، خاله؛ چون بین این افراد هرگز نمی توان علقه زوجیت متصور شد، یعنی بین آنها رابطه زن و شوهری برقرار کرد، پس رابطه جنسی بین آنها زنا خواهد بود.

 

زنای محصنه یا محصن

 

زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می شود.

 

زنای غیر محصنه

 

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.


زنای غیر محصنه فرد متاهل

 

به این ترتیب که اگر فرد متاهلی به دلیل غیبت طولانی همسرش یا بیماری او و مواردی از این دست، نتواند با او رابطه جنسی داشته باشد، زنا غیر محصنه خواهد بود.


زنای غیر محصنه فرد مجرد

 

در زنای غیر محصنه فرد مجرد، فرد به اراده خودش اقدام به برقراری رابطه زنا می کند

 

 

راه های اثبات جرم زنا

 

عمل زنا تنها از یکی از راه‌های زیر قابل اثبات می‌باشد:

 

1- اقرار:

زنا به وسيله اقرار اثبات می شود و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقر (اقرار كننده) شرط است. بنابراين اقرار كودك حتی اگر صغير مميز (نزديك به بلوغ )، اقرار ديوانه در حال جنون، اقرار اكراه شده، اقرار شخص مست و ساهی و غافل و خواب و مزاح كننده و امثال آن معتبر نیست.

همچنين شهيد ثانی بر اين نكته تاكيد مي كند: « اگر كسی به زنا اقرار كرد تا چهار بار نشده حد زنا برای او ثابت نمی شود.

طبق مطالب فقهی فوق مبين حمايت شارع مقدس از شخص مقر در برابر اكراه و اجبار و همچنين ساهی و غافل و خواب و مزاح كننده و علی الخصوص محجورين در برابر مجازات و قانون شرع می باشد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 169 اشعار می دارد: « اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد. »

همچنين در ماده 232 نيز مقرر می دارد: « هرگاه مرد يا زنی كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سی و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيری درجه شش محكوم می شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاری است. » جايگزينی تعزير بجای حد، بيانگر عدم اثبات حد است.

گر كسی به امری كه موجب سنگسار و رجم است اقرار نمايد و سپس انكار نمايد رجم ساقط می شود و اگر به چيزی اقرار ننمايد كه موجب رجم نباشد با انكار ساقط نمی شود و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه قتل به رجم ملحق شود. بنابراين اگر به چيزی كه موجب قتل است اقرار نمايد سپس انكار كند حكم به قتل وی نمی شود.

در حقوق ايران و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 173 مقنن اشعار می دارد انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمی كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيری درجه پنج ثابت می گردد.» بنابراين حق مذكور در فقه كه پيشتر به آن اشاره شد در قانون مجازات اسلامی تبلور يافته است.

 

2- شهادت شهود-

بنابر ادله، اثبات زنا و همجنسگرایی با چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند ثابت می شود. مستند این امر پیش از هر چیز قرآن کریم است که خطاب به حاکمان یا شوهرانی که زنان آن ها مرتکب خلاف شده اند - بنابر اختلاف تفاسیر- اثبات زنا را به چهار شاهد منوط کرده است.

اگر شـھود بـر زنـا شـھادت دھنـد، اما بـه معاینه و رؤیت فعل شـھادت ندھند، زنا ثابت نمی شـود و حـد قذف بر شـھود جاری خواھد شـد. در واقع، شـھود ھم باید عینا زنا را دیده باشـند و ھم ھنگام ادای شـھادتبـه رؤیـت و مشـاھده فعـل تصریح کننـد.

جدا از تعداد شهود و کیفیت گواهی آنها برای اثبات عمل منافی عفت، سخت گیری های دیگری هم شده است. حتی بنابر رأیی، در منافیات عفت شهادت داوطلبانه پذیرفته نمی شود؛ بلکه گواهی باید به درخواست ذی نفع یا محکمه باشد.اسباب رد شهادت به طور کلی و شهادت بر عمل منافی عفت بویژه فراوان است و در منابع فقهی به تفصیل بیان شده است.

هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می شوند. این رویکرد باب اتهامات ناروا به افراد را می بندد، نوعی حریم جنسی برای افراد را تضمین می کند و قبح اخلاقی اعمال منافی عفت را نگاه می دارد.

راه دوم اثبات زنا،

 شهادت چهار نفر مرد عادل به دیدن عمل است اگر زنا موجب مجازات شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید باشد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است لازم به ذکر است که هرگاه دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات شلاق ثابت می‌گردد.

3- علم قاضی:

در فقه اسلامی تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی اصولا موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی بنابر رأیی در صورت پیدایش چنین علمی در مقام حکم نمی تواند بدان استناد نماید.

 

زنا در قانون مجازات اسلامی

 

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنا بر این قرارند:

ماده 221 قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره2: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده 222 قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده 223 قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد× ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

– زنا با محارم نسبی

– زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

– زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

– زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره 1: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره2: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225 قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده 226 قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227 قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده 228 قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229 قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده 230 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231 قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده 232 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است

 

 احکام مجازات

 

 مجازات زنا با محارم

– حد زنا در مورد زنا با محارم اعدام است.

– در زنا با محارم چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

– زنا با زن پدر نیز موجب اعدام زانی است.

– در زنای با محارم، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.

 

مجازات زنای به عنف

– کیفر زنای به عنف برای مرد زنا کننده «اعدام» است.

– در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد

 

مجازات زنای محصن و محصنه

– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم و سنگساراست.

– درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه و شواهد ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

 

زنای غیرمحصنه

– کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است


حکام زنا از نظر آیت الله مکارم شیرازی

 

سؤال:دخترى با پسرى ازدواج کرده است و صیغه دائمى بین اینها خوانده شده، ولى هنوز عروسى نکرده اند و دختر در خانه پدر زنا کرده است، آیا این زنا محصنه است یا غیر محصنه؟

پاسخ:زناى محصنه نیست.

سؤال:آیا حاکم شرع مى تواند براى اثبات زنا یا لواط، پایه و اساس علم خود را نظریه پزشک قانونى قرار داده(متّهمین راجهت معاینه)انجام آزمایشات دقیق علمى به او معرفى کند، یا این که در این گونه موارد نفس رؤیت شهود در اثبات حد لازم است؟

پاسخ:نظریه پزشک قانونى به تنهایى کافى نیست.

سؤال:پسر و دخترى زنا کردند و پسر بعد از این عمل با دختر دیگرى ازدواج کرده است، امّا بعد از تزویج نیز همین عمل را با آن دختر تکرار کرده است، آیا این زنایى که بعد از تزویج پسر با دختر دوّم ادامه داشته، زناى محصنه محسوب مى شود؟

پاسخ:هرگاه بعد از ازدواج، عروسى کرده و این عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.

سؤال:در صورتى که برگشتن دختر و پسر زناکار به محل زندگیشان باعث مفسده و اختلافاتى بین اهالى آن محل شود، آیا مى توان آنها را به محل دیگرى تبعید کرد؟

پاسخ:هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى توان آنها را به محل دیگرى فرستاد.

سؤال:آیا حرمت زنا ذاتى است و یا عرضى؟

پاسخ:اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.

سؤال:آیا طفل متولّد از زنا، حکم فرزند شرعى را دارد؟

پاسخ:طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردى که دلیل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسأله ارث) حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراین ولدالزّنا تمام احکام محرمیّت و وجوب نگهدارى و تربیت را دارد فقط ارث نمى برد.

 

احکام زنا از نظر آیت الله سیستانی

 

پرسش: آیا قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه فی نفسه جایز است ؟ آیا این عمل شبیه به زنا نیست ؟

پاسخ: جایز نیست ولی حکم زنا را ندارد .

پرسش: آیا در زنا به عنف زانی ضامن مهر المثل می باشد ؟

پاسخ: بلی ضامن است .

پرسش: شخصی با خانمی ازدواج کرده است که قبلاً آن خانم مرتکب زنا شده مرد قبل از ازدواج از ارتکاب زنا توسط آن خانم مطلع بوده علی رغم آن با او ازدواج کرده زن بشدّت پشیمان است در این صورت تکلیف شوهر نسبت به مردی که با زنش مرتکب زنا شده است چیست ؟

پاسخ: تکلیفی بر ایشان نیست.

پرسش: مردی با خانمی ازدواج کرده است که از شوهر قبلی خود دختری دارد بعد از مدتی شوهر دوم با دختر همسر خود زنا می کند آیا با این زنا به همسر خود که مادر این دختر هست حرام می شود یا خیر؟

پاسخ: حرام نمی شود.

 

حکم زنا از نظر امام خمینی

 

سوال:‏جوانی در حال مستی با زن شوهرداری زنا کرده، فعلاً آن زن از شوهرش جدا شده‏‏و عده اش تمام است. آیا آن جوان حالا می تواند با آن زن ازدواج کند؟ در صورتی که‏‏در حال مجامعت عالم نبوده که این عمل موجب حرمت ابدی است. لطفاً جواب‏‏مسأله را مرحمت فرمایید.‏

جواب:‏‏بسمه تعالی، حرمت ابدیه ثابت است.‏

سوال:. اگر برادر مردی یا یکی دیگر از اقوام نزدیک با زن برادرش (نعوذ بالله) زنای‏‏محصنه کند آیا آن زن به برادرش حرام نمی شود؟ همچنین زنا به وسیله سایر اقوام‏‏مرد یا زن؟‏

‏جواب:‏بسمه تعالی، زنا باعث حرمت زن به شوهرش نمی شود.‏

سوال:. در توضیح المسائل مسأله ۲۴۰۶ آمده است که: «اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و‏‏بعد از ازدواج، با آن شخص لواط کند، آن ها بر او حرام نمی شوند». آیا اگر بعد از این ازدواج طلاقی‏‏پیش آمد، در عدّه می شود رجوع کرد؟ اگر عدّه گذشت، می شود عقد مجدد کرد؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، در فرض مذکور، رجوع و عقد مانع ندارد.‏

سوال: پیرو مسأله قبل اگر ـ نعوذبالله‌ ـ لواط با برادر زن بعد از طلاق یعنی در عدّه انجام‏‏شد باز می توان رجوع کرد؟ و اگر بعد از گذشتن عدّه، با برادر آن زن، لواط شد،‏‏می شود عقد مجدد کرد یا خیر؟‏

جواب:‏‏بسمه تعالی، رجوع مانع ندارد؛ ولی در صورتی که لواط بعد از عدّه بوده،‏‏حرمت ابدیه ثابت می شود.‏

احکام زنا از نظر آیت الله وحید خراسانی

مسأله ـ ازدواج با زنهایى که با انسان محرم هستند ـ مثل مادر و خواهر و دختر و عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن ـ حرام است.

محرم شدن مادر زن و مادر پدر او هرچه بالا روندمسأله  ـ اگر کسى زنى را براى خود عقد نماید، اگرچه با او نزدیکى نکند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هرچه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند.

محرم شدن دختر و نوه دخترى و پسرى زنى که عقد کرده مسأله ۲۴۵۰ ـ اگر زنى را عقد کند و با او نزدیکى نماید، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هرچه پایین روند ، چه در وقت عقد باشند یا بعد به دنیا بیایند ، به آن مرد محرم مى شوند.

ازدواج با دختر زنى که براى خود عقد کرده مسأله ۲۴۵۱ ـ اگر با زنى که براى خود عقد کرده نزدیکى نکرده باشد ، تا وقتى که آن زن در عقد او است نمى تواند با دختر او ازدواج کند.

محرم بودن عمه و خاله خود و پدر و مادر هرچه بالا روند مسأله ۲۴۵۲ ـ عمّه و خاله انسان و عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر یا مادر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر یا پدر مادر هرچه بالا روند به انسان محرمند.

محرمیت پدر و جد شوهر هرچه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر مسأله ۲۴۵۳ ـ پدر و جدّ شوهر هرچه بالا روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هرچه پایین آیند ، چه در موقع عقد باشند یا بعد به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند.

ازدواج با خواهر زن مسأله ۲۴۵۴ ـ اگر زنى را براى خود عقد کند به عقد دائم یا موقّت ، تا وقتى که آن زن در عقد او است نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

ازدواج با خواهر زن در عده طلاق رجعى و بائن و عده متعه مسأله ۲۴۵۵ ـ اگر زن خود را ـ به ترتیبى که در کتاب طلاق مى آید ـ طلاق رجعى دهد، در بین عدّه نمى تواند خواهر اورا عقد نماید ، و همچنین ـ بنابر احتیاط واجب ـ در صورتى که در عدّه متعه باشد، ولى در عدّه طلاق بائن مى تواند با خواهر او ازدواج نماید.

ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده زنم سأله ۲۴۵۶ ـ انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج کند ، ولى اگر بدون اذن زنش آنان را عقد نماید و بعد زن اجازه نماید اشکال ندارد.

اگر زن بفهمد شوهرش خواهر زاده و برادر زاده او را عقد کرده مسأله ۲۴۵۷ ـ اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده یا خواهر زاده اورا عقد کرده و حرفى نزند ، و حرف نزدنش کاشف از رضایت او نباشد ، چنانچه بعد رضایت ندهد عقد آنان باطل است.

ازدواج با دختر خاله یا دختر عمه خود بعد از زنا با مادر آن ها مسأله ۲۴۵۸ ـ اگر انسان پیش از آن که دختر خاله خود را بگیرد با مادر او زنا کند، دیگر نمى تواند با او ازدواج نماید، و بنابر احتیاط واجب دختر عمّه نیز همین حکم را دارد.

 

 

تظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]